3 nov 2010


20 DE NOVEMBRE PRESENTACIÓ DEL
SINDICAT D’ARQUITECTES A BARCELONA


On: Club Maumau, c/Fontrodona 35, BARCELONA, 21.30h

El proper dissabte 20 de novembre a les 21:30h al Club Maumau de Barcelona, es presentarà el Sindicat d’Arquitectes a Catalunya.

Des de mitjans de juliol de 2010 un grup d’arquitectes ens hem reunit en assemblea a Barcelona amb l’objectiu d’analitzar, discutir i trobar solucions a la greu situació que travessa el nostre col∙lectiu. Malgrat els grans beneficis obtinguts per les empreses d’arquitectura durant l’època del boom de la construcció al nostre país, la majoria dels treballadors i treballadores d’aquest sector ens hem trobat sense protecció i maltractats de manera vergonyosa en matèria laboral.

Gradualment, els estudis d’arquitectura s’han endinsat en la precarietat i la subocupació, arruïnant el prestigi social i l’idea de qualitat inherent a la professió. Precarietat, explotació i contractació irregular són, avui dia, condicions habituals en les quals es troba una bona part dels treballadors del sector. A més, cal afegir que la crisi econòmica, resultat de l’esclat de la bombolla immobiliària, està causant el tancament de molts despatxos, deixant sense feina i sense cap tipus de protecció social a un gran nombre de nosaltres.

Per aquesta raó hem decidit organitzarnos en un sindicat, per defensar els drets i interessos laborals, econòmics, socials i culturals dels treballadors i professionals de l’àmbit de l’Arquitectura, així com reivindicar condicions de treball més dignes i justes. En aquest sentit ens sumem a la tasca iniciada pel Sindicato de Arquitectos constituït a Madrid el novembre de 2009.

El proper dia 20 de novembre presentarem el Sindicat a Catalunya i parlarem dels objectius i la tasca que ens proposem per als propers mesos: reivindicar condicions de treball legals i un conveni laboral de mínims de caràcter obligatori per a les empreses d’arquitectura.

SINDICAT D’ARQUITECTES

(CASTELLANO)

El próximo sábado 20 de noviembre a las 21:30h en el Club MauMau de Barcelona, se presentará el Sindicat d’Arquitectes en Cataluña.

Desde mediados de julio de 2010 un grupo de arquitectos y arquitectas nos hemos reunido en asamblea en Barcelona con el propósito de analizar, discutir y buscar soluciones a la grave situación en la cual se encuentra nuestro colectivo. A pesar de los grandes beneficios obtenidos por las empresas de la arquitectura durante la época del boom de la construcción en nuestro país, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de este sector nos hemos encontrado sin protección y maltratados de manera vergonzosa en materia laboral.

Paulatinamente los estudios de arquitectura se han adentrado en la precariedad y el subempleo, arruinando el prestigio social y la idea de calidad inherente a la profesión. Precariedad, explotación y contratación irregular son, hoy en día, condiciones habituales en la cuales se encuentra buena parte de los trabajadores del sector. Además hay que añadir que la crisis económica, fruto del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, está causando el cierre de muchos despachos, dejando sin trabajo y sin ningún tipo de protección social a un gran número de nosotros. Por esta razón hemos decidido organizarnos en un sindicato, para defender los derechos e intereses laborales, económicos, sociales, culturales y profesionales de los trabajadores y profesionales del ámbito de la Arquitectura, así como reivindicar condiciones de trabajo más justas y dignas. En este sentido nos sumamos a la tarea iniciada por el Sindicato de Arquitectos constituido en Madrid en noviembre de 2009.

El próximo 20 de noviembre presentaremos el Sindicato en Cataluña y hablaremos de los objetivos y de la tarea que nos proponemos para los próximos meses: reivindicar condiciones de trabajo legales y un convenio laboral de mínimos de carácter obligatorio para las empresas de arquitectura.

SINDICAT D’ARQUITECTES


No hay comentarios: