21 jun 2010


Companyes i companys,

Poques coses han canviat des del març de 2008, quan va tenir lloc davant la seu central de COAC la mobilització per a exigir la millora de les condicions laborals dels arquitectes. Malgrat que algunes empreses han optat finalment per regularitzar la situació dels seus treballadors acollint-se al Conveni de Despatxos i Oficines o al Conveni del Sector de la Construcció, l'explotació, la precarietat i l'abundància de suposats empleats fixes que són realment autònoms desemparats, segueixen fent estralls al nostre col·lectiu. L'esclat de la bombolla immobiliària no ha fet més que agreujar la situació, ja que el tancament de nombrosos despatxos d'arquitectura o la dràstica reducció de la seva plantilla estan deixant sense feina i sense protecció un gran nombre de treballadors.

Mentre, els professionals que han optat per emancipar-se, per exercir l'ofici al seu compte i risc, contribuint activament al desenvolupament de la societat i costejant la seva pròpia protecció social, topen contínuament amb la negligència d'un col·legi que defensa solament els interessos dels despatxos consolidats i amb les traves interposades per una administració burocratitzada, opaca i poc disposada a permetre l'accés de les noves generacions a l'obra pública.

El dijous 29 d'abril a Madrid es va presentar el SAE, Sindicato de Arquitectos de Espanya :

Los objetivos del SAE, son, en general, la representación, defensa y promoción de los intereses laborales, económicos, sociales, culturales y profesionales de los trabajadores/as y profesionales del ámbito de la arquitectura.
Es un objetivo preferente del sindicato la lucha contra la precariedad laboral entre los arquitectos/as y demás profesionales de la arquitectura, y la erradicación de las diferentes formas de empleo ilegal entre éstos, promoviendo el cumplimiento de las leyes laborales y fomentando el conocimiento de estas.
No nos es ajeno el grave contexto de crisis económica general actual, que afecta particularmente a nuestra profesión. Desde el sindicato pensamos que el respeto a la legislación laboral es un punto de partida básico para poder crear empresas sostenibles a lo largo del tiempo y que compitan en igualdad de condiciones. Es, además, la única manera de crear una sólida base social de profesionales que maduren y aporten su experiencia a las empresas de arquitectura españolas, fomentando así la productividad y el valor añadido de éstas en un mundo globalizado.

http://www.sindicatoarquitectos.es/

Per a discutir la situació actual i per
a començar a organitzar-nos us convidem a una primera reunió:

El 3 de juliol a les 11h
AAVV Gótic, Plaza Regumir n.3, Principal


A la reunió convidarem una sindicalista que ens explicarà els detalls de la legislació (treball autònom, assalariat, convenis col·lectius)

És important que aquesta primera cita tingui la màxima difusió i participació.

Tesperem,

Assemblea Arquitectes

No hay comentarios: