30 jun 2008

Estatuto del Trabajador y trabajador autónomo

Aquí podeis descargar el Estatuto del Trabajador Autónomo, donde en el presente año 2008 se reconocen nuestros derechos como tales.
Y para los no Autónomos aqui teneis .....


Aquí podeu descarregar l'Estatut del treballador Autónom, on en el present any 2008 es reconeixen els nostres derts com a tals.

Y per als no Autónoms qui teniu ....

1 comentario:

Revoltat! dijo...

Cal tenir en compte que l'estatut del treballador autònom recull els drets d'aquells treballadors realment autonoms. És a dir aquells treballadors que compleixen les condicions de no estar integrat en una organització aliena, que no rep un salari d'un empresari o autònom, amb horaris no marcats, no sodmesos a una disciplina geràrquica, etc..
Pels falsos autònoms la legislació bàsica és la mateixa que per a qualsevol assalariat: l'estatut dels treballadors.